Selv i våre tider er panelovner den mest utbredte varmekilden i norske hjem. Myndighetene arbeider imidlertid for en utvikling som fører til energifleksible boligvarmeløsninger ikke minst på grunn av 

mangelen på tilgang til elektrisk kraft.  Det gjennomføres i dag tiltak for å få flere til å gå over til andre varmeløsninger som vannbåren varme.

Bruk av elektriske panelovner til oppvarming gir ofte svidd støv som virvles opp. Dette gjør at luften virker tørr og litt ubehagelig. Spesielt for astmatikere og allergikere kan dette være et problem. Norges Astma- og Allergiforbund fraråder å bruke elektriske varmeovner med glødende varmetråder, vifteovner eller åpne panelovner.

Elektriske ovner er selvsagt  rimelig å installere - og i kombinasjon med andre punktvarmeløsninger som f.eks. parafin har man muligheten til å bruke den energikilden som til enhver tid er billigst.