Bygge nytt eller rehabilitere - hva med pellets?

I det følgende finner du mye nyttig informasjon om pellets som energibærer - både som punktvarme og i vannbårne anlegg. Det finnes også ytterligere informasjon her på boligvarmesidene om hvordan du skal gå frem - enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabilitering" i hovedmenyen over. 

Ønsker du kontakt med leverandører av pellets eller pelletskaminer, Norsk Bioenergiforening Nobio - www.nobio.no.
 
pelletsPellets er et naturprodukt som kan brukes til oppvarming av boligen din. En pelletskamin er betydelig dyrere enn en vedovn, og dersom du ønsker å bruke pellets i ditt vannbårne anlegg er investeringskostnadene høye. Pellets gir den samme varmen som med vedfyring, men er mer renslig i bruk. Det er imidlertid noen utfordringer mht bruk av pellets. Selv om pellets krever mindre plass enn ved, er lagring av pellets plasskrevende. Det vil også kreve mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.
 
Pellets er et rent og miljøvennlig alternativ, Det er et naturprodukt laget av treflis presset sammen under trykk. Forbrenning av pellets er CO2-nøytral, fordi den CO2-mengden som dannes ved forbrenningen og slippes ut av pipa, er lik den som dannes når plantene råtner i naturen. I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøet, og spesielt en utfordring for allergikere. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo.
Det finnes flere produsenter av pellets i Norge. Praktisk talt all pellets som brukes i landet er laget av norsk skogsvirke.

Smart_pellets_pafyllingLevering av pellets
Pellets leveres i småsekker à 12 eller 16 kg, i storesekker på 1000 kg og i bulk. Det vi si at den leveres fra tankbil som blåser den inn i en silo plassert utenfor eller inni bygget. For fyring i pelletskamin i småhus er det mest vanlig å få levert pellets i småsekker på pall (totalt ca. 800 kg), eller i storsekker.
Pellets leveres med diameter på 6 eller 8 mm.

Gunstig energipris

Sammenlignet med prisen på strøm kommer pellets gunstig ut. Prisen er imidlertid avhengig av om pelletsen leveres i småsekk, storsekk eller bulk, og hvor mye som kjøpes av gangen.
Bedre effekt enn ved 
Generelt er det lite støvplager med pelletsfyring. Det lønner seg imidlertid å forhøre seg litt mht pelletskvaliteten da denne kan variere. Automatisk matefunksjon og termostat med nattsenking gjør det lett å holde ønsket temperatur i boligen. Du er heller ikke avhengig av allerede å ha et pipeløp i boligen din; en pelletskamin kan installeres med et røkavtrekk direkte ut gjennom veggen.
Pellets kan  brukes både i kaminer i stua og i fyrkjeler som er tilknyttet et vannbårent varmeanlegg.
Pellets  i fyrkjelen   
Installasjon av pelletskjel er en stor investering, men i motsetning til f.eks en varmepumpe kan pelletskjelen dekke hele oppvarmingsbehovet, også i de kaldeste periodene. Du kan enten bygge om din gamle fyrkjel – eller du kan installere en ny kjel beregnet på pellets. 
frolingDet finnes i dag pelletskjeler med automatisk start/stopp, automatisk feiing av kjelens stående røykrør og automatisk askeuttak. Disse kjelene, kombinert med f.eks. vakuuminnmating (støvsugerprinsippet) av pellets fra en større, støvtett silo gir den absolutt mest komfortable fyringen med pellets. Sammenlignet med å sette en pelletsbrenner i eksisterende oljekjele, er dette meget kostbare løsninger, men velger du denne løsningen har du automatikk på alt, og graden av komfort med anlegget er høyere. Har du et slikt "helautomatisert" anlegg medfører det betydelig mindre arbeid, men en pelletskjel er fremdeles arbeidskrevende vedlikeholdsmessig. Normale pelletskjeler krever tilsyn ukentlig. Uansett løsning vil en pelletskjele kreve betydelig mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler.
NB: Pellets bør lagres i beholdere som ikke kan brenne. Og ettersom pellets er et ganske nytt brensel, kan det i enkelte deler av landet være vanskelig å få tak i pellets og pelletskaminer pga begrenset tilgang.
skogBioenergi
Bioenergi er verdens eldste energiform. Bioenergi er energi fra biologisk nedbrytbart materiale som trevirke, halm, energigress, avfall, gjødsel, alkoholer og biodiesel (raps olje).  Disse energikildene er fornybare, da trær, halm osv som kjent vokser opp igjen. Vi kjenner vel alle til ved og vedfyring, men nye måter å bruke trevirke på, kan gjøre vedfyrigen mere effektiv og automatisk. Ved bruk av f.eks. pelletsovn fylles pellets opp i en egen beholder, og mates automatisk inn i ovnen etter behov.   

Bioenergi har sitt opphav i fotosyntesen

Man utnytter energien i sollyset til å frigjøre elektroner fra vannmolekyler. Plantenes (og algenes) produksjon av biomasse avhenger av temperaturen og tilgangen på sol, næringssalter og vann. Gjennom fotosyntesen omdannes sollysets energi til kjemisk energi i form av organiske forbindelser, biomasse, som kan nyttes til energiformål. Når biomassen brytes ned blir det frigjort energi (bioenergi).

Matavfall og gjødsel
Det vanligste bruksområdet for bioenergi er oppvarming. Varmeproduksjonen kan foregå i en lokal varmesentral for forsyning av et enkelt bygg (punktvarme), eller et mindre område (nærvarme). Eksempler på biomasse er trevirke, matavfall, halm og gjødsel. Mange land har biomasse som sin viktigste energikilde. Ved effektivisering av energiproduksjonen er potensialet stort. I tillegg kan mye energi vinnes ved økt produksjon og utnyttelse av biomasseressursene.

Miljøvirkninger

Bioenergi er nøytral med hensyn til klimagasser. Det karbondioksidet som dannes ved forbrenningen er tidligere tatt opp av planten, og representerer derfor ikke noe nettoutslipp så lenge bioenergireservene ikke utarmes.

Priser på utstyr

Prisene er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. De vil også være avhengig av de stedlige forhold. Prisene er estimerte kostnadsoverslag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisene gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. Når det gjelder priser på utstyr til vannbårne anlegg er det forutsatt at varmedistribusjonssystemet brukes slik det er.

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

Pelletskamin: kr 18.000,- til kr 30.000,-

Pelletskjel: kr 120.000,- til kr 160.000,- (inkl 500 l, lager, 500 l akkumulator og 12 kW el-kolbe som spisslast. Ferdig montert. 

 
Her finner du mer informasjon om pellets som energibærer