gassbluss Boliggass er populært som energibærer i vannbårne anlegg, som punktvarme eller innen andre bruksområder for gass. Her finner du ytterligere informasjon om hvordan du skal gå frem - enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabilitering" i hovedmenyen over - der du også finner mer om service og vedlikehold og leverandører. 

Effektiv energi
Gass er blant de mest effektive energiformene. Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. I Norge bruker vi for det meste det vi kaller boliggass - et annet navn for propan. Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger, og gass kan også ettermonteres i eksisterende bygg.

Hvorfor gass er bra hjemme
Du kan ha gasspeis eller gassovn – du kan koble gass til ditt vannbårne anlegg - og har du først gass i huset,  kan du utnytte den i matlagingen både inne og ute. Alle de mulighetene gass gir deg i hverdagen kan du lese om her.  Gass finnes i mange former, mest kjent og brukt i Norge er LPG eller Propangass. Propangassen kan benyttes til komfyr, vannvarming, kjøleskap og oppvarming. Spesielt i matlagingen har gass vist seg nesten uslåelig. 

iStock_000005924466Small(2)Gasspeis
Gasspeiser finnes i mange utførelser, fra et mer klassisk design til moderne børstet stål. Ildstedet produserer ikke aske, du slipper å bære ved og oppnår hurtig ønsket temperatur i boligen. Peisen styrer du via en bryter på veggen eller med en fjernkontroll. De fleste gasspeiser med lukket forbrenning kan også styres av en termostat slik at det alltid er passe varmt. Slike gasspeiser kan gi en effekt på 3,5 til 5 KW. Gasspeiser vil kunne varme opp boligen også ved strømbrudd – og du slipper å sette opp en kostbar tradisjonell pipe. Har du gasspeis i tillegg til en kondenserende gassfyrt kjel koblet til et vannbårent anlegg, da har du dekket så og si hele varmebehovet i boligen.

AF304655Vannbåren varme
En gasskjel kan dekke ca. 80 % av varmebehovet i boligen din. Gasskjeler er mer kompakte enn andre kjeler. Kondenserende gasskjeler er gjerne bare 50 cm brede, 47 cm dype og kan henges på vegg. Ikke kondenserende er enda mindre (45 x 38).Det mest vanlige fyrkjelene er de såkalte ikke-kondenserende. Ved å tilkoble spesielle varmevekslere, kan ikke-kondenserende kjeler gjøres om til kondenserende enheter. En kondenserende kjel kan utnytte kondensvarmen i vanndampen fra røykgassen. Før de nyutviklede kondenserende kjelene kom på markedet, var det ikke økonomisk lønnsomt å utnytte energien i vanndampen. Men med dagens kondenserende kjeler og energipris begynnerer det å bli lønnsomt å utnytte mesteparten av kondensenergien, noe som resulterer i en vesentlig forbedring av kjelens varmetekniske virkningsgrad. Gasskjeler lar seg modulere i stor grad - dvs at kjelen automatisk regulerer ytelsesgraden etter temperaturmessig behov. Dette sikrer mer stabil drift og mindre slitasje. Ved jevn, modulerende drift har en også mindre varmetap, dvs høyere virkningsgrad og man oppnår også renere forbrenning.

iStock_000007110284Small
Full gass på middagen
Med gasskomfyr har du kontroll på varmen, og matlagingen går mye raskere fordi du oppnår ønsket temperatur nærmest øyeblikkelig. Gasskomfyrer er foretrukket i mange restaurantkjøkken og kan være det som, i følge de beste kokkene, utgjør forskjellen på middelmådig mat og et måltid i superklassen. Råvarene holder på næringsstoffene og beholder sin spenst og saftighet pga den optimale varmen som lar seg kontrollere mye lettere med gass.
 
serv_gassGass forlenger sommeren
Med uttak for gassgrill og terrassevarmer slipper du å bytte gassflasker. Det er bare å koble slangen direkte i uttaket på veggen. Med en terrassevarmer forlenger du muligheten til å kose deg ute på kveldene – du rett og slett forlenger sommeren. Den som har gassgrill vet hvor enkelt det er å regulere varmen på gass og at denne måten å tilberede på faktisk tilfører maten fuktighet. I tillegg avgir gass ingen sot og du slipper tennvæske. Grillen blir kald på noen minutter etter at gasstilførselen er avstengt. Det er ingen fare for gnister, så du kan trygt forlate grillen.
 
Boliggass og miljøet
Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet ved bruk av gass er veldig liten - betydelig mindre enn med pellets og vedfyring. I større byer gir oppvarming med ved eller pellets et vesentlig større utslipp av partikler, noe som spesielt er en utfordring for allergikere. Gass gir litt mindre utslipp av partikler enn olje, og ikke mye mer enn strøm.  På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av gass utslipp av CO2. Men ensidig bruk av strøm vil kunne medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er vårt felles europeiske kraftmarked; når forbruket av strøm øker, bør prognosen om betydelig mer nedbør i Norge helst slå til. Derimot er det mer sannsynlig at  den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Og kullkraft fører til betydelig større klimagassutslipp enn bruk av gass. 
 
Økonomi
Med et boliggassanlegg har du flere muligheter for oppvarming av boligen. Boliggass som leveres på tank koster normalt 45 - 60 øre pr KWh inkl. mva. Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor. Sannsynligheten er stor for billigere energi med gass i de kalde periodene. Et komplett boliggassanlegg vil kunne dekke opp til 80 % av boligens energibehov. I en moderne norsk bolig tilsvarer det 17000 - 18000 KWh.

Godt innemiljø
For de som er opptatt av kvaliteten på inneluft er en lukket gasspeis et godt alternativ. Et lukket forbrenningskammer med balansert avtrekk og tilluft vil ikke påvirke kvaliteten på inneluften - i motsetning til vedfyrte ovner og peiser.

Priser på utstyr

Prisen er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. Den vil også være avhengig av de stedlige forhold. Prisen er et estimert kostnadsoverslag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisen gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. Når det gjelder priser på utstyr til vannbårne anlegg er det forutsatt at varmedistribusjonssystemet brukes slik det er.

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

Gasskjel med nedgravd propantank: kr 90.000,- til kr 120.000,- 

Her kan du lese mer om gass som energikilde