Fjernvarme er en måte å varme opp bygg på. Vann blir varmet opp på et fjernvarmeanlegg og blir fraktet gjennom rør frem til bygget som skal varmes opp. Spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass er noen av energikildene som fjernvarmeanlegget kan bruke.

 

Løsningen er effektiv og miljøvennlig, selv om løsningen ikke alltid er billigere eller mer miljøvennlig enn altenativene. Fjernvarme er imidlertid ikke noe du kan velge bare for deg selv, men hvis muligheten er tilstede der du bor, er dette en god varmeløsning. Mest aktuelt er fjernvarme for borettslag og nye boligfelt.

 

Den viktigste fordelen med fjernvarme er at overskuddsvarme kan utnyttes effektivt til oppvarming av bygg og boliger. Gjennom et nedgravet rørsystem ledes varmt vann inn til den enkelte husstand, hvor varmen utnyttes i radiatorer og/eller vannbåren gulvvarme. Fjernvarmen sirkulerer i et lukket system. Når husstanden har utnyttet varmen i vannet, strømmer det avkjølte vannet tilbake til energisentralen for fjernvarmesystemet, hvor det på ny blir varmet opp.

 

Det kan være alt fra boliger til næringsbygg og offentlige bygg som blir varmet opp. Et fjernvarmeanlegg forsyner som regel flere bygg eller hele bydeler med fjernvarme. Norske myndigheter ønsker økt satsing på bruk av fjernvarme i Norge.