Valg av energikilde

Når du skal vurdere hvilken energibærer du skal benytte til oppvarming, er det mange hensyn å ta. Først og fremst er dette avhengig av om du har vannbåren varme eller punktvarme (kamin, ovn eller peis). Et vannbårent system gir deg muligheten til å benytte mer enn bare en energikilde - og du kan veksle mellom energikildene avhengig av pris eller andre hensyn.

 

I menyen til venstre finner du et utvalg av energikilder. Her kan du lese litt om fordeler og ulemper ved å velge den ene eller den andre av disse.

 

Vi har også laget en priskalkulator hvor du kan sammenligne priser mellom de mest vanlige av energikildene. Du vinner denne priskalkulatoren ved å klikke her.