Friheten til å velge mellom energikildene 

Vannbåren varme - kombinasjonen olje, sol mm.

Kombinasjonsmuligheter betyr energifleksibilitet.

En av fordelene ved et vannbårent anlegg er at du kan bruke flere energikilder. Ved å ha denne valgmuligheten kan du til enhver tid utnytte den energikilden som er rimeligst.

Vannbåren varme - kombinasjonen olje, sol mm.

I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen. Riktig utformet kan et slikt varmesystem dekke en betydelig del av husets totale varmebehov. Dagens solvarmesystemer må imidlertid  suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, i det magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til alternative varmekilder, det være seg olje, gass eller - dersom det lar seg gjøre;  bio eller varmepumper.

Vannbåren varme - kombinasjon varmepumpe/olje mm.

En varmepumpe er i seg selv ingen energikilde, men en teknologi som utnytter varmepotensialet i luft, jord, fjell og vann (sjø, ferskvann, grunnvann.) Det normale i den sammenheng vi her snakker om, er å koble varmepumpen til vannbåren gulvvarme eller et radiatoranlegg. For mindre anlegg i bolighus dimensjoneres varmepumpen for ca. 60% av husets maksimale varmebehov.  For å sikre tilfredsstillende romtemperatur ved lave utetemperaturer, er det nødvendig med en tilleggsvarmekilde (spisslast) som også kan tjene som reserve ved havari og service på anlegget. Dette kan f.eks være olje, gass, bio eller hvis det lønner seg; strøm.  Benyttes  strøm som eneste tilleggsvarmekilde får man imidlertid ingen reell energifleksibilitet da man for begge kildene er avhengig av strøm.


Vannbåren varme - kombinasjonen olje/strøm 

Den tradisjonelle løsningen ved valg av vannbåren varme er oljefyrt kjel med installert el. kolbe for sommerdrift. Dagens kjeler er utstyrt med en bryter slik at det er enkelt å skifte mellom olje og strøm, dersom strømprisene tillater det - noe som er usikkert fremover. De nyeste kjelvariantene (kabinettkjeler) stiller ikke krav til eget fyrrom eller pipe. 

Vannbåren varme - kombinasjonen boliggass/strøm

Det finnes flere typer gassbaserte kjeler på markedet. De enkleste variantene har ikke vannmagasin, men varmer opp både sentralvarmesystemet og tappevannet direkte etter behov. Dersom det velges en kombinasjon med gassfyrt kjel og varmtvannstank, er det vanlig å installere en el. kolbe i varmtvannstanken som muliggjør veksling mellom boliggass og el. Boliggass som energikilde tar en stadig større markedsandel også i Norge.

Vannbåren varme med bio olje   

Alle brennere kan benytte fyringsolje med 5% innblanding av bio olje. Skal man benytte fyringsolje med høyrere grad av bio olje, må anlegget tilpasses eller man må konvertere til en ren bio brenner. Det finnes bio olje både for utendøre og innendørs lagring.

 

Vannbåren varme - kombinasjon av  biopellets og olje

Det er også mulig å kombinere biopellets med fyringsolje. Denne kombinasjonen er imidlertid mest vanlig i større anlegg som f.eks forretningsbygg, blokker etc.

Med et vannbårent oppvarmingssystem kan du med dagens teknologi enkelt skifte fra den ene energikilden til den andre og dermed utnytte det mest gunstige alternativet - enten du velger ut fra pris, miljø eller andre hensyn. Du kan lese mer om de forskjellige energikildene under "Energikilder" i menyen til venstre.

Vannbåren varme - kombinasjonen olje, sol mm.

I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen. Riktig utformet kan et slikt varmesystem dekke en betydelig del av husets totale varmebehov. Dagens solvarmesystemer må imidlertid  suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, i det magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til alternative varmekilder, det være seg olje, gass eller - dersom det lar seg gjøre;  bio eller varmepumper.

Vannbåren varme - kombinasjon varmepumpe/olje mm.

En varmepumpe er i seg selv ingen energikilde, men en teknologi som utnytter varmepotensialet i luft, jord, fjell og vann (sjø, ferskvann, grunnvann.) Det normale i den sammenheng vi her snakker om, er å koble varmepumpen til vannbåren gulvvarme eller et radiatoranlegg. For mindre anlegg i bolighus dimensjoneres varmepumpen for ca. 60% av husets maksimale varmebehov.  For å sikre tilfredsstillende romtemperatur ved lave utetemperaturer, er det nødvendig med en tilleggsvarmekilde (spisslast) som også kan tjene som reserve ved havari og service på anlegget. Dette kan f.eks være olje, gass, bio eller hvis det lønner seg; strøm.  Benyttes  strøm som eneste tilleggsvarmekilde får man imidlertid ingen reell energifleksibilitet da man for begge kildene er avhengig av strøm.


Vannbåren varme - kombinasjonen olje/strøm 

Den tradisjonelle løsningen ved valg av vannbåren varme er oljefyrt kjel med installert el. kolbe for sommerdrift. Dagens kjeler er utstyrt med en bryter slik at det er enkelt å skifte mellom olje og strøm, dersom strømprisene tillater det - noe som er usikkert fremover. De nyeste kjelvariantene (kabinettkjeler) stiller ikke krav til eget fyrrom eller pipe. 

Vannbåren varme - kombinasjonen boliggass/strøm

Det finnes flere typer gassbaserte kjeler på markedet. De enkleste variantene har ikke vannmagasin, men varmer opp både sentralvarmesystemet og tappevannet direkte etter behov. Dersom det velges en kombinasjon med gassfyrt kjel og varmtvannstank, er det vanlig å installere en el. kolbe i varmtvannstanken som muliggjør veksling mellom boliggass og el. Boliggass som energikilde tar en stadig større markedsandel også i Norge.

Vannbåren varme med bio olje   

 Alle brennere kan benytte fyringsolje med 5% innblanding av bio olje. Skal man benytte fyringsolje med høyrere grad av bio olje, må anlegget tilpasses eller man må konvertere til en ren bio brenner. Det finnes bio olje både for utendøre og innendørs lagring.

 

Vannbåren varme - kombinasjon av  biopellets og olje

Det er også mulig å kombinere biopellets med fyringsolje. Denne kombinasjonen er imidlertid mest vanlig i større anlegg som f.eks forretningsbygg, blokker etc.