kjel_tank Har du et vannbårent anlegg med bare en energikilde? 

Da har du mulighet til å få et topp moderne og fleksibelt anlegg hvor du kan velge mellom flere energikilder. Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du.
De mest aktuelle energikildene i et vannbårent anlegg er olje, strøm og pellets. Dersom du har et anlegg som bare drives med strøm, kan du supplere varmeanlegget ditt med en annen energikilde. Les mer om hvilke alternative energikilder du kan velge blant.

Tenk langsiktig - gjør ditt vannbårne anlegg til fremtidens, fleksible varmeløsning. Ta kontakt med en leverandør i ditt nærområde eller kontakt ditt oljeselskap for nærmere informasjon.