Tekst og foto: Vigdis Askjem Dahl

 

Storgården borettslag på Østensjø i Oslo har siden første den første innflyttingen i 1959 blitt gradvis utbygd. I dag består borettslaget av 551 andelsleiligheter, fra ettroms til fireroms, fordelt på hele 17 bygninger. I takt med utbyggingen har også fyringsanlegget fra 1959 gradvis blitt utbygd.

Etter vel 40 års virke var det modent for modernisering sier styreleder Kjetil Nordberg.

For et borettslag i denne størrelsesorden ble derfor driftssikkerhet helt avgjørende. I tillegg sto to viktige faktorer sentralt; miljø og økonomi.

-Vi ønsket et mest mulig miljøvennlig anlegg, men må også ta økonomiske hensyn, sier Nordberg.

Vann- og varmelogistikk

Styret vurderte flere alternative energibærere, deriblant pellets. Men biobrenslet ble for plasskrevende og det var også stor usikkerhet knyttet til levering. Dessuten er svevestøv til tider et stort problem i Oslo, spesielt på vinterstid, og man ønsket ikke å bidra til en forverring av dette. Derfor strandet den ideen på papiret. Som hovedenergikilde havnet styret til slutt på boliggass (LPG).

-Gass er det beste alternativet. Det er miljøvennlig og prisgunstig, sier Nordberg.

Som spisslast og reserveløsning ble det valgt henholdsvis fyringsolje og elektrokjel, nettopp fordi det kunne integreres i det eksisterende anlegget. Fra fyrrommet distribueres i dag varmtvann til ni undersentraler hvor også forbruksvann forvarmes. Deretter fordeles vann og varme til hver enkelt leilighet.

 NP storgarden borettslag 082Rent som i stua

Det nye fyrrommet sto ferdig i begynnelsen av 2008 og investeringen på syv millioner kroner skal nedbetales i løpet av fem år.

-Vi har fått lavere fyringskostnader og redusert CO2-utslipp. Det er vi veldig fornøyd med, sier Nordberg.

 

Vaktmester Rune Sagen, som er ansvarlig for daglig drift og løpende vedlikehold av fyrhus, varmesystem og utearealer, sjekker status på fyringsanlegget fra pcen på kontoret i fyrhuset.

-Det er moro at et fyrrom kan være så rent. Her er det heller ikke mye rengjøring som må til, sier Sagen.

Han forteller at gassleverandøren er stadig forbi med tankbiler, og er det en skvett igjen på tanken så leveres det på Storgården. Av slikt blir det også mindre transport.

NP storgarden borettslag 104Trenger utvikling

Hva mener du om regjeringens klimapolitikk om å forby oljekjeler i nye bygninger?

-Dette virker kun som punktmarkering. Vi er jo avhengig av boligoppvarming i Norge, og utbygger må selv få bestemme hvilke energikilder som passer best, og hva som er økonomisk forsvarlig. Regjeringen bør heller stille krav til maks utslippsmengder, slik det eksempelvis er gjort på nyere biler. Dagens moderne oljekjeler er effektive og har et lavt utslipp av CO2. Hvis noen klarer å utvikle noe som er bedre, så er det kjempeflott for miljøet og for at forbrukerne har valgmuligheter av energibærere, sier Nordberg.

NO2

NO2 (nitrogendioksid) gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Ut i fra dagens viten er det i hovedsak NO2 og svevestøv som utgjør den største risikoen for helseskader I de store byene.

NO2 bidrar også til dannelse av ozon nær bakken. Det får konsekvenser for vegetasjon og materialer. Kilde: Enova

Flere vil ha boliggass i Norge

Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også i Norge har nå stadig flere fått interesse for gassens fordeler, blant annet et det er blant de mest effektive energiformene. Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger. Gassfyringsanlegg kan også  ettermonteres i eksisterende bygg. Kilde: Boligvarme