Tekst og foto: Vigdis Askjem Dahl

 

 

NP-solenergi 084

Ved hjelp av tre solpaneler på taket, distribueres i dag soloppvarmet vann til både gulv og kranvann i boligen til Gilje/Selmer i Skogveien på Stabekk utenfor Oslo. Gilje regner med at så mye som 70 prosent av tappevannsbehovet blir varmet opp av solenergi, i stedet for elektrisitet som de brukte før.    

 

 

 

Miljøet er viktig

Da familien Gilje/Selmer kjøpte 50-tallshuset i Skogveien på Stabekk for fem år siden, ble huset varmet opp av panelovner. I tillegg var det en rentbrennende vedovn i stuen. De ønsket seg gulvvarme, og med deres interesse for klimavennlige tiltak var det ikke aktuelt å satse på elektrisitet og varmekabler.

-Jeg mener at sola er en fantastisk energikilde og var veldig nysgjerrig på å teste ut dette, forteller Gilje.

NP-solenergi 071En dags jobb var det for Jo Helge Gilje og en rørlegger å montere tre solpaneler på taket, samt rørforbindelse til kjelleren hvor soltanken, eller varmtvannsbeholder står. Derfra distribueres varmtvann i et lukket vannbårent anlegg til husets gulvflater, samt til kran- og dusjvann på kjøkken, bad og vaskerom.

-Anlegget har kostet cirka 100.000 kroner. I tillegg har jeg bidratt med en del egeninnsats, sier en strålende fornøyd Gilje.

Med gulvvarme og 350 liter kran-, dusjvann i hus, er boligen tilpasset både små barns lek på gulvet og ungdommer som kanskje ikke får dusjet nok.

Mange muligheter

Siden sola ikke er like strålende i Norge som i sørligere land, var Gilje/Selmer nødt til å ha en alternativ energikilde vinterstid. Valget ble av flere årsaker, gass:

-På grunn av mangel på ledige rom, var det mest hensiktsmessig å velge en energikilde som ikke var veldig plasskrevende.  Gasskjelen er ikke større enn et overskap og kan plasseres hvor som helst. I tillegg er vi opptatt av miljøet, spesielt at CO2-utslippet skal være minimalt, forteller Gilje.

NP-solenergi 058Han er meget fornøyd med kombinasjonen sol og gass, som også har gjort hverdagen enklere for familien på fire.

Ved hjelp av trådløs fjernstyring kan blant annet innetemperaturen justeres. Nattestid og dagtid når barna er på skolen og de voksne på jobb senkes temperaturen, mens helgene holdes den stabil hele dagen. Systemet velger også selv energikilde; sol eller gass, og et oljeselskap sørger for ettersyn og påfylling av gasstanken. Gilje har også montert ledningsnett for installasjon av gassovn og -peis, noe han har planer om å benytte senere.

-Man kan også integrere oppvaskmaskinen og vaskemaskinen til solvarmeanlegget, sier Gilje, som nok ikke er ferdig med og utforske solenergiens mange muligheter.  

Notis

Solenergi som pakkeløsning:

Regjeringen har innført en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger.

Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg.

Produkter støttes med inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp.

Sats for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er inntil 4.000 kroner.

Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper og pelletskjeler er inntil 10.000 kroner.

Kilde: Enova