Heit av tre, kubbevis og delt

Arild Bjerkerud falt pladask for vedbrenneren som kunne kombineres med en oljekjel og integreres i det eksisterende oljefyringsanlegget. Det var kjærlighet ved første blikk. Henne skulle han ha!

Les mer

Gammelt anlegg godt som gull

Har man en oljekjel og radiatorer, må man ikke finne på å fjerne det. Man bør heller fornye det.

Les mer

Grønt læringsmiljø ved Borgen ungdomsskole

Borgen ungdomskole i Asker kommune er et av landets mest miljøvennlige offentlige bygg. Allikevel står det to oljekjeler i kjellerens fyrrom. Er det miljøvennlig da?

Les mer

Bader i solvarme

Da Christian Brennum måtte legge om taket, øynet han muligheten til å integrere solpaneler i den nye takkonstruksjonen. Det ble lekkert og gav gevinst.

Les mer

Sol ute - varmt inne

Jo Helge Gilje ville varme opp familiens bolig med fornybar og miljøvennlig energi. Han valgte sola.

Les mer

Oljefyringsanlegget ble bedre enn nytt

Det er deilig og lun varme i huset til Mette Breder i Oslo. Oljefyringsanlegget fra 1970 fungerer like godt i dag, som det alltid har gjort.

Les mer

Storgårdens fantastiske fyringsanlegg

Storgården borettslag på Østensjø i Oslo er nesten som en liten norsk by. Forskjellen er at Storgårdens cirka 1500 innbyggere bor på en nesten 80 mål stor tomt. Da bør man ha noen felles tjenester. Som et fyringsanlegg.

Les mer

Kraftkommune fyrer med tre

Da elkraftskommunen Nore og Uvdal i Buskerud skulle velge fyringsanlegg til offentlige bygninger, valgte de kombinasjonsløsningen biobrensel og olje. Elkraften benyttes så å si til kun å lyse opp i mørket.

Les mer