Tekst og foto: Vigdis Askjem Dahl

 

NP-solenergi 031Flere har skrytt av takets utforming, som til forveksling er svært lik takvinduer, sier Brennum, meget imponert over effekten av investeringen. På godværsdager har solpanelene vist over hundre grader og produsert mer energi enn behovet har vært. Han mener at med et svømmebasseng i hagen, så ville han hatt mer eller mindre gratis oppvarming av vannet sommerstid.

Men basseng finnes ei i Øvre Båstadvei 21 i Asker. Brennum bruker solenergien til å varme opp kran-, dusjvann og radiatorer i boligen. Med tre smårollinger merker han at forbruket har økt, men regner med at om noen år så vil varmtvannet renne ennå raskere unna.  

Politisk vilje

Brennum arbeider selv i energibransjen, og mener at flere burde satset på solenergi, som er den reneste energikilde vi har. Han forteller at i Tyskland og Østerrike går nå veldig mange privatpersoner over til solenergi som oppvarmingskilde. Årsaken er trolig at myndighetene har innvilget gode refusjonsordninger til innbyggerne. Brennum tror det er et effektivt virkemiddel.

-Mitt inntrykk er at her i landet synes mange at det kjente er tryggest, og velger derfor elektrisitet, sier han, og forteller at man kan få kjøpt pakkeløsninger for installasjon av solenergi, på samme måte man kan med sentralstøvsuger.

Hans egen investering har kostet cirka 85.000 kroner og han kan få refusjon på inntil 10.000 kroner fra Enova. I Østerrike refunderes tilsvarende med 30 prosent.

NP-solenergi 018Fleksibielt

Brennum flyttet inn i eneboligen i Asker for fem år siden. Noe av det første han gjorde i huset fra 1920-tallet, var å bytte den gamle oljekjelen med en moderne rentbrennende type.

-Det vannbårne anlegget er fleksibelt og for verdifullt til å dumpes, sier han.

Brennum mener at hver husstand som reduserer eget strømforbruk, er med på å frigjøre norskprodusert elektrisitet for eksport. Dermed vil det bli mindre etterspørsel etter miljøfiendtlig kullverkprodusert elektrisitet.

Nå vurderer Brennum å skifte den gamle vedovnen til en rentbrennende, som også er konstruert for å avgi energi til det vannbårne anlegget.

Da vil jeg få i pose og sekk, med sol i sommerhalvåret og peiskos vinterstid. Strøm- og oljeforbruket vil komme på et minimum, sier han.

Fakta

Christian Brennum sparer penger på solenergi:

Det årlige elektrisitetsforbruket til oppvarming og tappevann for Christian Brennum er cirka 25 000 kWh.  Ved å ta i bruk solenergi dekkes cirka 20 prosent av boligoppvarmingen og 60 prosent av tappevannet. Det tilsvarer gratis energi tilsvarende cirka 6.000 kroner i året. Med Enovas tilskuddsordning vil investeringskostnadene forbundet til solanlegget nedbetales raskere.