Hvordan sammenligne energipriser når du har olje og el i samme kjel

Denne kalkulatoren gjør det mulig å sammenligne prisene på elektrisitet og olje når de benyttes i samme kjel. I tillegg kan du beregne hvor mye du sparer i året ved å velge billigste energibærer.


Kombinerte kjeler har elektriske elementer i oljekjelen. Du står fritt til å velge mellom olje og el til å varme opp både tappevann og boligen via radiatorer eller gulvvarme. Dette er en vanlig løsning og finnes i mange eneboliger.


Når du bruker olje i slike anlegg viser undersøkelser at du taper omtrent 10% av energien i oljen med varme røkgasser når olje benyttes. Dette tapet har du ikke når du bruker de elektriske elementene. Dette er det tatt hensyn til i beregningen av energiprisene i denne kalkulatoren. Forklaring

Fyll inn grunnlagsdata