Vilkår og betingelser

Dette nettstedet inneholder materiell inklusiv tekst, fotografier og andre bilder og lyd som er beskyttet gjennom opphavsrett og/eller andre åndsverkrettigheter. Alle opphavsretter og andre åndsverkrettigheter i dette materialet er enten eid av Boligvarme.no eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse rettighetene slik at de kan bruke dette materialet som en del av dette nettstedet. Alle varemerker på dette nettstedet tilhører Boligvarme.no eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse varemerkene for bruk på denne nettsiden. Du kan:
  • gå inn på hvilken som helst del av nettsiden
  • skrive ut ett eksemplar av alle eller noen av sidene til personlig bruk
Du kan ikke:
  • kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på disk, laste ned eller på noen annen måte), distribuere (herunder distribuere kopier), kringkaste, endre eller klusse med på noen som helst måte, eller på annet vis bruke noe av stoffet på nettsiden på andre måter enn det som er beskrevet under ?Du kan?. Disse restriksjonene gjelder for hele eller deler av stoffet på nettsiden
  • fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmaterialet fra eventuelt materiale som er kopiert eller skrevet ut fra nettsiden
Dersom du ønsker å få en hyperkopling eller annen lenke til dette nettstedet, ber vi deg ta kontakt med nettsideredaktøren og gi opplysninger om:
  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) du ønsker å bruke for å lenke deg til dette nettstedet
  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) på denne nettadressen du ønsker å lenke deg til
Endringer i vilkår og betingelser Boligvarme.no kan endre ovennevnte vilkår og betingelser samt ansvarsfrihet fra tid til annen. Når du er inne og ser på dette nettstedet, aksepterer du at du er bundet av gjeldende vilkår og betingelser og ansvarsfrihet, og derfor bør du sjekke disse hver gang du besøker siden.

Endringer i drift av nettstedet Boligvarme.no kan endre format og innhold på dette nettstedet fra tid til annen. Boligvarme.no kan stanse driften av dette nettstedet på grunn av support- eller vedlikeholdsarbeid, for å oppdatere innholdet eller av hvilken som helst annen grunn. Boligvarme.no forbeholder seg retten til å stanse tilgang til dette nettstedet når som helst og uten varsel.

Beskyttelse av personopplysninger

Personlige opplysninger som er gitt til Boligvarme.no vil bare bli brukt i henhold til våre regler for personvern. Les dette grundig før du går videre. Når du gir oss dine personlige opplysninger, tillater du at de blir brukt i henhold til våre regler for personvern.

Fremgangsmåte ved klage

Dersom du har et spørsmål eller en klage vedrørende dette nettstedet, vennligst ta kontakt med nettsideredaktøren av www.boligvarme.no ved å sende en e-post. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Jurisdiksjon

Disse vilkår og betingelser er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov, og dersom det oppstår tvist om disse vilkår og betingelser eller dersom det oppstår tvist i tilknytning til nettstedet, enten dette skjer i eller utenfor kontrakt eller på annen måte, skal de norske domstolene ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.